Kompetanse.

Kompetanse er evne eller kvalifikasjoner, for eksempel til å uttale seg, inneha en stilling eller treffe en beslutning.

Montering. Når man skal montere, så må man ha kompetanse om materialets og festemateriellets egenskaper. Gips er f.eks. mye mer porøst enn betong og krever annen type festemateriell. Dette bunner i at vi ønsker å forebygge skader på mennesker og utstyr.

Murverk. Murverk, konstruksjoner av murstein, vanligvis lagt i forband og bundet sammen med mørtel eller lim i fugene, eventuelt lagt tørt med stein direkte mot stein (tørrmur).

Murverkets trykkstyrke er en kombinasjon av styrken til delmaterialene og vil alltid være mindre enn styrken av den enkelte murstein eller murblokk. Karakteristisk trykkstyrke for murverk ligger i området 1,5–15 N/mm2, der laveste verdi representerer de svakeste lettbetongblokktyper, mens høyeste verdi representerer de sterkeste tegltypene.(kilde)

Betong. Betong lages ved å blande pulveret sement sammen med vann, sand, stein og tilsetningsstoffer. Sementen reagerer kjemisk med vannet i en prosess som kalles hydratisering, og limer sammen sand og stein til betong.

Sement. Sement er pulveret som blandes med vann, sand og stein. Betong er byggematerialet som blir resultatet av denne blandingen.(kilde)

Teglstein. Teglstein er murstein som fremstilles av leire ved forming og brenning, og som benyttes til murverk, belegging på gangveier, plasser, og lignende. Teglstein klassifiseres etter trykkfasthet som varierer med brenntemperatur og tilsetningsstoffer. (kilde)

Murstein. Murstein, bygningskomponent for oppføring av murverk. Murstein kan være av tegl, lettbetong, betong, glass, kalksandstein eller naturstein. De vanligste størrelsene er teglsteinsformat (håndtering med en hånd) og blokkformat (håndtering med begge hender).

I dagligtale betegner murstein som oftest teglstein. (kilde)

Mørtel. Mørtel er en blanding av bindemidler, tilslagsmaterialer og væske (vanligvis vann) som er lett formbar i fersk tilstand, men går over til et fast materiale etter hvert som bindemiddelet herder. (kilde)

Leca. Leca er et byggemateriale laget av leire som er brent og omdannet til små, porøse kuler med hard overflate. Lecakulene brukes blant annet i fyllinger og som varmeisolasjondrenering og frostsikring. De brukes også som tilslag ved produksjon av murblokker («Lecablokker») og bygningselementer. (kilde)